Kućni red

Kućni red

Plakat za stambene zgrade
Klijent: Grad Beograd
2005.

Koncept i dizajn: Lazar Bošković
Ilustracija: Dobrosav Bob Živković

PRIZNANJA:

  • PRiznanje Društva Srbije za odnose sa javnošću, u kategoriji publikacija specijalne namene - 2005.

SAZNAJTE VIŠE