Kreativni konsalting

Agencija AgitPROP je specijalizovana za pojedine usluge konsaltinga u oblasti integrisanih komunikacija, preciznije za kreativno savetovanje (Creative Consulting), naročito kada se marketing, PR i Internet prepliću.

Internet konsalting:

Marketing konsalting:

Public Relations konsalting:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!