Public Relations

publicrelations

Komunikacioni projekti i sadržaji:

Korporativno izdavaštvo:

 • Company profile
 • Godišnji izveštaji
 • Monografije
 • Katalozi i prospekti
 • Newsletter
 • Ostale interne i eksterne publikacije
 • Redaktura, korektura i lektura
 • Odabir štamparije i nadzor štampanja

Promotivni događaji:

 • Koncept i scenario događaja
 • Pisanje govora
 • Izrada promotivnog materijala
 • Brendiranje prostora
 • Produkcija video prezentacija
 • Angažovanje voditelja i izvođača
 • Organizacioni poslovi (prostor, tehnika...)

Public Relations konsalting