Marketing

marketing

Kreativni koncepti i sadržaji:

Idejni projekti promotivnih kampanja:

  • SWOT analiza
  • Analiza ciljnih grupa
  • Promotivni ciljevi reklamne kampanje
  • Kreativna strategija
  • Komunikaciona platforma
  • Terminski i finansijski plan
  • Media plan (oglašavanje)

Kreiranje vizuelnog identiteta:

Multimedija:

Marketing konsalting