Marketing

marketing

AgitPROP je marketing agencija nastala 1993. u Beogradu, na ideji da su kreativnost, originalnost, duhovitost i provokativnost bitni sastojci dobrog nastupa na tržištu i u javnosti.

Marketing koncepti i sadržaji:

Idejni projekti promotivnih kampanja:

  • SWOT analiza
  • Analiza ciljnih grupa
  • Promotivni ciljevi reklamne kampanje
  • Kreativna strategija
  • Komunikaciona platforma
  • Terminski i finansijski plan
  • Media plan (oglašavanje)

Kreiranje vizuelnog identiteta:

Multimedija:

Marketing konsalting